IT Business Group

  

 

IT-Management (1999-2000)

  

Leidinggeven aan de Expertise Managers en het opstellen en uitvoeren van het technisch beleidsplan.

Eindverantwoordelijk voor de interne automatisering en informatisering.