Papyrus

 

 

Consultancy (2001)

 

  •  Uitvoeren van een “quick scan” op de IT organisatie, de infrastructuur en de applicaties.
  •  Inventariseren van de huidige situatie inclusief knelpunten en het in kaart brengen van de toekomstige situatie met gebruikerswensen.
  •  Presenteren van het adviesrapport aan het MT met verandervoorstellen voor de korte en middellange termijn.

 

IT-Management (2001-2003)

 

  • Implementeren van verbetervoorstellen voor de ICT servcies vanuit het adviesrapport
  • Transformeren van de ICT-serviceverlening van re-actief naar pro-actief conform ITIL processen.
  • In de functie van ICT Manager leiding geven aan de systeem/netwerkbeheerders en de applicatiebeheerders op de Nederlandse vestiging.
  • Participeren in internationale projecten van Papyrus Corporate-IT en van StoraEnso IT.